Κάρυστος | Μαρμάρι | Στύρα | ειδήσεις | τα νέα τώρα

Δημοσίευση από: admin

Συνάντηση ΔΣ 4/2/2017

Παρόντες: Χ. Μπερέτη, Θ. Μπινιάρης, Β. Βροντίσης, Γ. Τσολάκης, Θ. Μπούσουλας, Ν. Λαγώνικος, Κ. Μαρίνος,  Σ. Κόλλια, Δ. Παρασκευάς, Ρ. Σφυρίδη, Κ. Παντελής, Θ. Ζαφείρης, Σ. Ντασίου, Χρ. Γουλέτας, Σ.Τσούμα

Αιολικά Πάρκα ΕΝΕL
1.    Παρουσιάστηκαν όλα τα τεχνικά στοιχεία της τροποποιημένης μελέτης (2016) για τα 8 αιολικά πάρκα της ENEL (βλ. συνημμένο με λεπτομέρειες). Τα νούμερα και μόνο φανερώνουν ότι πάει να στηθεί ένα φαραωνικό έργο στην Οχη και τον Καβοντόρο που θα κατεδαφίσει ό,τι υπάρχει:

73 ανεμογεννήτριες με συνολικό ύψος 100μ. (πτερύγιο 71μ, πύργος 64μ.)
Συνολική επέμβαση σε γη: 1.288 στρέμματα
Συνολικές εκσκαφές: 1.179.000 κυβικά μέτρα
Περίσσευμα μπάζων προς απόθεση: 488.000 κυβικά μέτρα
Δρόμοι: 113 χμ.
Διαπλατύνσεις δρόμων : έως 10μ. και 25μ. στις στροφές
Μήκος γραμμής υψηλής τάσης: 25 χμ.
2 υποσταθμοί ανύψωσης τάσης:
2 εργοτάξια σκυροδέματος

Η μελέτη βρίθει από ψευδείς διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στη χρήση γης, στις τοπικές δραστηριότητες, στη χλωρίδα και την πανίδα…

Η περιγραφή του έργου έχει δημιουργήσει ένα εφιάλτη σε όσους γνωρίζουμε τους θεϊκούς τόπους της Οχης που θα στηθούν στο ικρίωμα του θανάτου. Ο Σύλλογος ξεκινάει εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης της τοπικής κοινωνίας. Κάθε κάτοικος ας σκεφτεί καλά τις βαθιές συνέπειες που θα έχει ένα τέτοιο κολοσσιαίο έργο. Καλούμε όλους τους κατοίκους να ενεργοποιηθούν. Το έργο μπορεί να ακυρωθεί μόνο εάν υπάρξει σθεναρή αντίδραση του κόσμου.

2.    Ανάρτηση δασικών χαρτών
Εδώ και χρόνια ισχυριζόμαστε ότι οι εταιρείες έχουν καταφέρει τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δημόσιες δασικές και με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζονται ούτε άδεια από κάποιον ιδιοκτήτη ούτε υποχρεούνται να δώσουν ενοίκιο σε κανένα. Η πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών στο τοπικό δασαρχείο επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές δηλ. όλη η γη της περιοχής μας θεωρείται δημόσια δασική και οι ιδιοκτήτες καλούνται να καταθέσουν έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας που δυστυχώς για τους περισσότερους δεν υπάρχουν. Εδώ σβήνει η ελπίδα για τα ενοίκια γης που θα μοίραζαν οι εταιρείες… Όχι μόνο θα πάρουν τη γη για δική τους χρήση, αλλά και θα τη σακατέψουν σε βαθμό που θα εκτοπίσουν τις  τοπικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, τουρισμός).  

3.    Οι παρόντες αποφάσισαν να οργανωθεί λαϊκή συγκέντρωση στο Γιοκάλειο την Κυριακή 12/2 και ώρα 11.30π.μ για ενημέρωση όλων των κατοίκων στα προηγούμενα θέματα και αφετέρου την οργάνωση αγώνα κατά της  αρπαγής και δήωσης της γης μας από τις εταιρείες των αιολικών πάρκων.  
Για το ΔΣ
Χ. Μπερέτη – Πρόεδρος
Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας

Σύλλογος Προστασίας  του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ)

Συνοπτική παρουσίαση των έργων της ΕΝΕL με βάση την τροποποιημένη Μελέτη Επιπτώσεων (2016)  

73 α/γ , σύνολο ισχύος 168 MW
Τύπος α/γ: enercon 2,3 MW
Μήκος πτερυγίου:71μ. και πύργου 64μ.
Συνολικό ύψος ανεμογεννήτριας: 100μ
Εκφόρτωση α/γ στην Κάρυστο
Προσωρινή αποθήκευση σε χώρο 20 στρεμμάτων

Πλατείες ανέγερσης:
Εκχέρσωση – ισοπέδωση :2,4 στρέμματα ανά α/γ.
Σύνολο επέμβασης σε γη 176 στρεμμάτων
Εκσκαφές: 337.000κ.μ., Επιχώσεις: 198.000κ.μ., 
Περίσσεια υλικών για απόθεση: 138.000 κ.μ

 
Εσωτερική οδοποιία εντός ΑΠ:
Μήκος: 34,19χμ. Επιφάνεια επέμβασης: 346 στρέμματα.
Διαπλατύνσεις: 32 στρέμματα
Εκσκαφές: 458.000 κ.μ,   Επιχώσεις: 134.000 κ.μ,   Απόθεση: 323.000 κ.μ

Δρόμοι πρόσβασης στα ΑΠ:
Συνολικό μήκος: 66χμ.
Επέμβαση σε 52χμ ( 40χμ ήδη υπάρχοντες + 12χμ νέοι δρόμοι)
Επιφάνεια επέμβασης: 305 στρέμματα
Εκσκαφές: 312.000 κ.μ,  Επιχώσεις: 188.000 κ.μ Περίσσεια υλικών: 123.000κ.μ
Πλάτος δρόμων:  έως 10μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 135661/4400/16.09.2013 του ΥΠΕΚΑ
Ελάχιστη ακτίνα στροφής: 25,5 μέτρα.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση δρόμων:  12%
Περιλαμβάνονται δρόμοι όπως:

  • από τον Καστανόλογγο μέσω της κορυφής της Οχης έως το Πετροκάναλο.
  • Δρόμοι σε κορυφογραμμές όπως Κερασιά, Ανατολή – Ανεμοπύλα, Τσιγκαθιά  και πλησίον της Λάκκα Μπούκουρα, Μηλιά, Προφήτης Ηλίας Καβοντόρου, Μύτικας (υψ.1040)
  • Διαπλάτυνση επαρχιακού δρόμου Καρύστου – Πλατανιστός – Αμυγδαλιά όπου χρειάζεται για την μεταφορά των α/γ.

 
8 ανεμολογικοί ιστοί με ύψος 64μ.
Δρόμοι πρόσβασης για ανεμολογικούς ιστούς: 1,2 χμ.
Επιφάνεια επέμβασης:  9,8 στρέμματα
8 οικίσκοι ελέγχου : 4 στρέμματα ανά οικίσκο, σύνολο: 32 στρέμματα

Υψηλή Τάση 150 kV
Μήκος: 25,4χμ
Πυλώνες: 74
Επέμβαση για τοποθέτηση πυλώνων: 73 στρέμματα  (1.044 m2 ανά πυλώνα)
Ζώνη κατάληψης: 849 στρέμματα (20μ. εκατέρωθεν της γραμμής)
Δρόμοι πρόσβασης στους πυλώνες: 26 χμ.
Πλάτος δρόμων: 4 έως 5 μέτρα και ελάχιστη ακτίνα στροφής 15μ.
Επιφάνεια επέμβασης: 264 στρέμματα, Εκσκαφές: 207.000 κ.μ
Επιχώσεις: 121.000κμ Περίσσεια υλικών : 85.000κ.μ
Υποσταθμοί: 2 σε Αμυγδαλιά και Αγιο Μάμμα (20 στρέμματα)
Τερματικός σταθμός στον Μπούρο με υπογειοποίηση 100μ  

Μέση Τάση 30 kV
Κατά μήκος όλων των οδών πρόσβασης
Εκτός οδοποιίας: τάφρος 7,2χμ. με 2 μέτρα πλάτος
Επέμβαση: 15 στρέμματα

Απόθεση περισσεύματος υλικών από εκσκαφές: 488.000κ.μ
Σε εγκαταλλειμένα λατομεία στα Πλακωτά και Καβοντόρο ( χώρος μεταξύ Ζαχαριάς - Αμυγδαλιάς)
(Για την απόθεση θα χρειαστούν 33.000 μεταφορές με φορτηγά των 15κ.μ)

Χώροι παραγωγής σκυροδέματος σε Μηλιά και Σπηλιά (πλησίον Αγίου Δημητρίου)
Επιφάνεια χρήσης : 8 στρέμματα
Θραύση υλικών: 123.000κμ
Απόθεση στερεών αποβλήτων: στο χώρο σκουπιδιών του Δήμου Καρύστου.

Συνολικά νούμερα:
Στρέμματα συνολικής επέμβασης: 1.288 στρέμματα
Οδοποιία: 113 χ.μ.
Εκσκαφές: 1.179.000 κ.μ
Απόθεση υλικών: 488.000 κ.μ.

Απόσταση των αιολικών πάρκων της ΕΝΕL από τους οικισμούς και θόρυβος:


Χωριά

Απόσταση (μέτρα)

Θόρυβος

Αγιος Δημήτριος

944

37.4

Ρούκλια

1.670

33.6

Κόμητο

1.195

32.9

Αντιά

2.337

30.3

Αμυγδαλιά

616

38.9

Ποτάμι

850

36.4

Πλατανιστός

515

40

Μετόχι

2.014

29.6

Πηδουλέικα

1.416

35.1

Επανωχώρι

860μ.

40.3

Ελαιώνας

1.465

31.3

Καψούρι

1.937

32.7

Θύμι

2.756

27.9

Σχίζαλι

530μ

42

Πρινιά

1.417

31.8

© 2008 in-karystos.gr.
Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.