Δρομολόγια Πλοίων Ν. Στύρα - Αγ. Μαρίνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  ΚΥΚΛΩΜΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ    ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
Α = Ε/Γ-Ο/Γ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ. Ν.Π 11691, πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
 Δ =  Ε/Γ-Ο/Γ ΔΗΜHΤΡΗΣ Ν.Π 11902  πληροφ.2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
 Π = ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ. Ν.Π 12433  πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
Μ=  Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΙΙ Ν.Π 12407   πληροφ. 2224041166/41079, 2294064400/63888, info@neastyraferries.gr
Κ =  Ε/Γ- Ο/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ Ν.Π 6994  πληροφ. 2294063000,  2224041000

ΑΠΟ 18/9/23 ΕΩΣ 24/9/23
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
06.30 Κ 08.00 Κ 06.30 Μ 08.00 Μ 06.30 Α 08.00 Α 06.30 Κ 08.00 Κ 06.30 Μ 08.00 Μ 06.45 Α 08.15 Α 07.00 Κ 08.15 Κ
09.15 Κ 10.30 Κ 09.15 Μ 10.30 Μ 09.15 Α 10.30 Α 09.15 Κ 10.30 Κ 09.15 Μ 10.30 Μ 09.15 Α 10.30 Α 09.15 Κ 10.30 Κ
11.30 Α 12.30 Α 11.30 Κ 12.30 Κ 11.30 Α 12.30 Α 11.30 Α 12.30 Α 11.30 Μ 12.30 Μ 10.30 Μ 11.30 Μ 11.30 Μ 12.45 Μ
13.30 Α 14.30 Α 13.30 Κ 14.30 Κ 13.30 Μ 14.30 Μ 13.30 Α 14.30 Α 13.30 Κ 14.30 Κ 11.45 Α 13.00 Α 13.30 Κ 14.30 Δ
15.40 Α 16.45 Μ 15.40 Κ 16.45 Α 15.40 Μ 16.45 Κ 15.40 Α 16.45 Μ 15.40 Κ 16.45 Κ 13.30 Μ 14.45 Μ 15.45 Μ 16.40 Μ
17.45 Μ 18.45 Μ 17.45 Α 18.45 Α 17.45 Κ 18.45 Κ 17.45 Μ 18.45 Μ     18.00 Α 15.45 Κ 16.45 Κ 16.45 Δ 17.40 Δ
19.45 Μ 20.45 Μ 19.45 Α 20.45 Α 19.45 Κ 20.45 Κ 19.45 Μ 20.45 Μ 17.45 Κ 19.00 Κ 17.45 Κ 18.45 Κ 18.00 Α 18.50 Α
                                19.15 Α 20.30 Α 19.45 Κ 20.45 Κ 19.00 Δ 19.50 Δ
                                                20.00 Α 20.50 Α
                                                21.00 Δ 21.50 Δ


ΑΠΟ 25/9/23 ΕΩΣ 1/10/23
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
ΣΤΥΡ
ΜΑΡΙΝ
06.30 Δ 08.00 Δ 06.30 Μ 08.00 Μ 06.30 Δ 08.00 Δ 06.30 Α 08.00 Α 06.30 Μ 08.00 Μ 06.45 Δ 08.15 Δ 07.00 Μ 08.15 Μ
09.15 Δ 10.30 Δ 09.15 Μ 10.30 Μ 09.15 Δ 10.30 Δ 09.15 Α 10.30 Α 09.15 Μ 10.30 Μ 09.15 Δ 10.30 Δ 09.15 Μ 10.30 Μ
11.30 Δ 12.45 Δ 11.30 Μ 12.45 Μ 11.30 Δ 12.45 Δ 11.30 Α 12.45 Α 11.30 Μ 12.45 Μ 11.45 Δ 13.00 Δ 11.30 Δ 12.45 Δ
13.30 Μ 14.30 Μ 13.30 Δ 14.30 Δ 13.30 Α 14.30 Α 13.30 Δ 14.30 Δ 13.30 Δ 14.45 Δ 13.30 Α 14.45 Α 13.30 Μ 14.30 Κ
15.40 Μ 16.45 Μ 15.40 Δ 16.45 Δ 15.40 Α 16.45 Α 15.40 Δ 16.45 Δ 15.30 Α 16.45 Α 15.45 Α 16.45 Α 15.45 Δ 16.40 Δ
17.45 Μ 18.45 Μ 17.45 Δ 18.45 Δ 17.45 Α 18.45 Α 17.45 Μ 18.45 Μ 16.00 Δ 18.00 Δ 17.45 Μ 18.45 Μ 16.45 Α 17.40 Α
19.45 Μ 20.45 Μ 19.45 Δ 20.45 Δ 19.45 Α 20.45 Α 19.45 Μ 20.45 Μ 17.45 Α 19.00 Α 19.45 Μ 20.45 Μ 18.00 Κ 18.50 Κ
                                19.15 Δ 20.30 Δ 19.00 Α 19.50 Α
                                                20.00 Κ    
                                                21.00 Α 21.50 Α


Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Το άτομο 5,00 € Τιμή για γκρουπ >25 ατόμων 3,80 €
Ι.Χ μέχρι 5 θέσεις 18,00 € Φορτηγάκι αγροτικό έως 4,9 20,00 €
Μηχανές <250cc 5,00 € Μηχανές >250cc 7,50 €
Τρίκυκλα, Γουρούνες. ATV 10,00 € Φοιτητικό 2,50 €
Πολύτεκνοι - Συνταξιούχοι ΝΑΤ - Οπλίτες 2,50 € Παιδιά 5-10 χρονών 2,50 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών Δωρεάν Φορτηγά τιμή / μέτρο 5,50 €

 


-