Δρομολόγια Πλοίων Ν. Στύρα - Αγ. Μαρίνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.Δρομολόγια ΑΠΟ 01/04/2019 έως 13/06/2019
Από Αγία Μαρίνα
Δευτέρα - Πέμπτη 08:00 - 10:30 - 12:30 14:30 - 16:30 - 18:30 - 20:30
Παρασκευή 08:00 - 10:30 - 12:30 14:30 - 16:30 - 18:45 - 21:00
Σάββατο 08:15 - 10:30 - 12:30 14:30 - 16:45 - 18:45 - 20:45
Κυριακή
08:15 - 10:30 - 12:45 - 14:30 16:40 - 17:50 - 18:50 - 20:05 - 21:05
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 25-26-27-28-29-30/06/2018 , 01/05/2019 , 09/06/2019 ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ


Δρομολόγια ΑΠΟ 01/04/2019 έως 13/06/2019
Από Ν. Στύρα
Δευτέρα - Πέμπτη 06:30 - 09:15 - 11:30 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30
Παρασκευή 06:30 - 09:15 - 11:30 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:45
Σάββατο 06:45 - 09:15 - 11:30 13:30 - 15:30 - 17:45 - 19:45
Κυριακή
07:00 - 09:15 - 11:40 - 13:30 15:45 - 17:00 - 18:00 - 19:15 - 20:15
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30/04/2018 , 01/05/2019 , 09/06/2019 ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ

Δρομολόγια ΠΑΣΧΑ 2019
Από Ν. Στύρα
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2019 06:30 - 09:15 - 10:15 - 11:30 - 13:30 15:00 - 15:45 - 17:30 - 19:30
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019 07:00 - 08:15 - 09:15 - 10:30 - 11:30 13:30 - 15:30 - 17:40 - 19:45
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019 06:45 - 09:15 - 10:00 - 11:30 13:30 - 15:30 - 17:45 - 19:45
ΠΑΣΧΑ 28/04/2019 07:00 - 09:15 17:00 - 19:15
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019 07:00 - 09:15 - 11:45 - 13:30 - 15:45 - 16:30 17:15 - 18:00 - 18:45 - 19:30 - 20:15 - 21:00
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 30/04/2019 06:30 - 09:15 - 11:30 - 12:30 - 13:30 15:30 - 17:30 - 18:15 - 19:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2019 07:00 - 09:15 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 16:30 17:30 - 18:45 - 19:45 - 21:00

Δρομολόγια ΠΑΣΧΑ 2019
Από Αγ. Μαρίνα
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2019 08:00 - 10:30 - 11:45 - 13:30 - 14:45 16:30 - 17:30 - 18:45 - 20:45
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019 08:15 - 09:30 - 10:30 - 11:45 - 13:00 14:45 - 16:45 - 18:45 - 21:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019 08:15 - 10:30 - 11:30 - 12:45 14:30 - 16:45 - 18:45 - 20:45
ΠΑΣΧΑ 28/04/2019 08:15 - 10:30 18:00 - 20:05
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019 08:15 - 10:30 - 12:45 - 14:30 - 15:15 - 16:40 17:20 - 18:10 - 18:50 - 19:40 - 21:10 - 21:50
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 30/04/2019 08:00 - 10:30 - 11:45 - 12:45 - 14:45 16:45 - 18:45 - 19:45 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2019 08:15 - 10:30 - 12:45 - 14:45 - 16:20 17:30 - 18:30 - 19:40 - 20:40 - 21:50

 

Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Το άτομο
4,10 €
Ι.Χ
15,10 €
Μηχανές <250cc
4.10€
Μηχανές >250cc
6.10€
Φοιτητικό
2,00 €
Πολύτεκνοι
2,00 €
Παιδιά 5-10 χρονών
2,00 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών
Δωρεάν
Group άνω 25 ατόμων
3,10€

Πρακτορείο Αγ.Μαρίνας 22940 64332, 2294064400, 2294063888
Πρακτορείο Ν. Στύρων 2224041533, 22240 41166, 22240 41079

Πώληση 
-