Δρομολόγια Πλοίων Ν. Στύρα - Αγ. Μαρίνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.


Δρομολόγια από 26/6/17 - 31/08/17
Νέα Στύρα --) Αγία Μαρίνα
Δευτέρα 06.30 - 08.00 - 09.15 - 10.30 - 11.45 - 13.30 - 15.30 - 17.45 - 20.00
Τρίτη - Πέμπτη 06.30 - 09.15 - 11.30 - 13.30 - 15.30 - 17.45 - 20.00
Παρασκευή 06.30 - 09.15 - 11.30 - 13.30 - 14.45 - 16.00 - 17.15 - 18.30 - 19.30 - 20.45
Σάββατο 06.45 - 08.00 - 09.15 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.45 - 16.00 - 17.45 - 20.00
Κυριακή 06.45 - 09.15 - 10.20 - 11.40 - 13.15 - 15.00 - 16.00 - 16.45 - 17.45 - 18.45 - 19.45 - 20.30 - 21.00 - 22.00
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :
6/8 13/8 14/8 15/8 16/8

Δρομολόγια από 26/6/17 - 31/08/17
Αγία Μαρίνα --) Νέα Στύρα 
Δευτέρα 08.00 - 09.15 - 10.30 - 11.45 - 13.00 - 14.30 - 16.30 - 18.45 - 21.00
Τρίτη - Πέμπτη 08.00 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.45 - 21.00
Παρασκευή 08.00 - 10.30 - 12.30 - 14.45 - 16.15 - 17.30 - 18.30 - 19.45 - 20.45 - 22.00
Σάββατο 08.15 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.45 - 16.15 - 17.15 - 18.45 - 21.00
Κυριακή 08.15 - 09.15 - 10.30 - 11.30 - 12.45 - 14.30 - 16.00 - 17.40 - 18.40 - 19.10 - 19.40 - 20.40 - 21.50 - 22.50
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :
6/8 13/8 14/8 15/8 16/8

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ    ΣΤΥΡΩΝ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ 6 - 13 - 14 - 15 - 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06/8/2017 08:15 - 09:15 - 10:30 - 11:30 - 12:45 14:30 - 16:00 - 17:50 - 19:05 - 20:10 - 21:10 - 22:20 - 23:10
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8/2017 08:15 - 09:15 - 10:30 - 11:30 - 12:45 - 14:30 - 16:00 - 18:10 - 19:10 - 20:20 - 21:20 - 22:40
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/8/2017 08:00 - 10:30 - 11:45 - 13:00 - 14:45 - 16:30 - 17:30 - 18:45 - 19:45 - 21:00 - 22:00
ΤΡΙΤΗ 15/8/2017 08:15 - 09:30 - 10:30 - 11:45 - 12:45 - 14:45 - 17:30 - 18:40 - 19:40 - 20:50 - 21:50
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8/2017 08:00 - 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 - 18:45 - 21:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.ΣΤΥΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/8/2017 06:45 - 09:15 - 10:20 - 11:40 - 13:15 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:15 - 19:15 20:15 - 21:30 - 22:15
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8/2017 06:45 - 09:15 - 10:20 - 11:40 - 13:15 - 15:00 16:00 - 17:15 - 18:15 - 19:30 - 20:30 - 21:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/8/2017 06:30 - 09:15 - 10:30 - 11:45 - 13:30 - 14:00 15:45 - 17:30 - 18:30 - 19:45 - 20:45
ΤΡΙΤΗ 15/8/2017 07:00 - 09:15 - 10:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 16:30 - 17:45 - 18:45 - 20:00 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8/2017 06:30 - 09:15 - 11:40 - 13:30 15:40 - 17:45 - 20:00

Δρομολόγια Αλμυροποτάμου
30/6/17 - 31/8/17
Αγία Μαρίνα --) Αλμυροπόταμος
Παρασκευή 18.40
Σάββατο 09.15
Κυριακή 16.50

Δρομολόγια Αλμυροποτάμου
30/6/17 - 31/8/17
Αλμυροπόταμος --) Αγία Μαρίνα
Παρασκευή 19.30
Σάββατο 10.10
Κυριακή 18.15


Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Το άτομο
4,10 €
Ι.Χ
15,10 €
Μηχανές <250cc
4.10€
Μηχανές >250cc
6.10€
Φοιτητικό
2,00 €
Πολύτεκνοι
2,00 €
Παιδιά 5-10 χρονών
2,00 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών
Δωρεάν
Group άνω 25 ατόμων
3,10€

Τηλ έκτακτης ανάγκης: 6944982879 - 6932201374
Πρακτορείο Ιωαν.Παγκάκη (Ν.Στύρα) 2224041533
Πρακτορείο Ιωαν.Παγκάκη (Αγ.Μαρίνα) 22940 64332
Πρακτορείο Αγ.Μαρίνας 22940 64400 , 22940 63888
Πρακτορείο Ν. Στύρων 22240 41166 , 22240 41079

Πώληση
 
-